Welkom bij S-tech Training & Support

S-tech Training & Support verzorgt technische trainingen aan monteurs en eindgebruikers van landbouw- en grondverzetmachines.

Waarom Training?

Er wordt tegenwoordig steeds meer gevraagd van u en uw medewerkers in de mobiele techniek. Door het toenemende aandeel complexe componenten die voor bediening, controle en diagnose van de machines in de mobiele techniek nodig zijn. Hierdoor stijgt de behoefte aan hoog opgeleide technici ter ondersteuning van de optimale inzetbaarheid van deze hightech machines.

Monteurs mobiele techniek die hun competenties blijven ontwikkelen zijn gemotiveerder en productiever in hun dagelijkse werk. Goed opgeleide monteurs zijn de basis voor een goede service en een hoge klanttevredenheid. Monteurs kunnen alleen dan tevreden zijn met zichzelf en hun functioneren, wanneer hun vakbekwaamheid overeenkomt met de functie welke zij dienen te vervullen. Om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van u en/of  uw medewerkers te realiseren zijn technische trainingen daarom renderende investeringen voor de toekomst.

Training:

Er kunnen trainingen op de volgende vakgebieden voor u ontwikkeld en verzorgd worden:

Praktijk trainingen:

  • De trainingen kunnen praktisch uitgevoerd worden, waarbij de deelnemers technische informatie en instructie wordt verstrekt, en de oefeningen door de deelnemers zelf aan de machines worden uitgevoerd. De door de deelnemer vandaag opgedane kennis en ervaring tijdens de praktijk training kan morgen worden toegepast in de praktijk.

Online trainingen:

  • De trainingen kunnen online uitgevoerd worden, waarbij de deelnemers in een online meeting technische informatie en instructie krijgen over het betreffende onderwerp, de online trainingen zijn er op gericht dat de door de deelnemer opgedane kennis toegepast gaat worden in de dagelijkse praktijk.

Support:

Door middel van workshops wordt support verleend aan de machine-gebruiker voor het energie-efficiënt gebruik van de moderne machines teneinde de machinekosten te reduceren. Voor de machine verkopers, worden in workshops de technische voordelen van de hightech componenten van de machines behandeld als support bij het verkoopgesprek. Ook tijdens deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de machines zelf.

Support leveren bij het efficiënt gebruik leren maken van de beschikbare technische informatie- en communicatiemiddelen ten behoeve van diagnose en reparatie van hightech machines. De trainingen kunnen plaats vinden op een daarvoor geschikte, door u te bepalen locatie.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen neem dan contact met mij op.